Konsultacje ze specjalistą ds. PPOŻ,
doradztwo przeciwpożarowe
Każdy obiekt, w którym na co dzień przebywają ludzie, powinien być zabezpieczony na wypadek rozprzestrzenienia się ognia. Nasza firma świadczy doradztwo przeciwpożarowe, które uwzględnia kalkulację kosztów modernizacji instalacji PPOŻ w budynku. Pomagamy także w projektowaniu skutecznych środków ochronnych.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~